Rabu, 11 November 2009

Dari Antologi Puisi Bhs.Banjar & Terjmhn dlm.Bhs.Indons : BURINIK Karya Arsyad Indradi

Bakantan

Amun nyawa manusia tahu arti kahidupan nyawa musti tahu
Bahua nagri ini mangasihsayangi buhannya
Mambari’i rumah nang manghijau
Gunung riam guntung nang damai
Berabad tahun hidup tentram

Amun nyawa manusia nang baadap nyawa musti tahu
Di higa batubatu guha
Buhannya méndam wan marista
Malihat parigal nyawa manabangi rumah buhannya
Mambulangkir gunung riam wan guntung

Amun nyawa manusia nang bahatinurani nyawa musti tahu
Buhannya bapuluh tahun hidup
Barumah ranggay
Bagunung bariam baguntung si’im

Amun nyawa manusia nang baparikamanusiaan
Maka nyawa kada sampaihati
Manggariti buhannya
Manangkapi buhannya

Tapi nyawa manusia nang paling hina
Kerna kada suah tahu
Buhanya nangitu mascot nagri ini

Bbaru, 2007

Indonesianya :

Bakantan

Jika kau manusia tahu arti kehidupan kau akan tahu
Betapa negeri ini mengasihsayangi mereka
Memberi rumah yang menghijau
Gunung lembah riam yang damai
Baabad tahun hidup tantram

Jika kau manusia yang beradap kau akan tahu
Di balik batubatu gua
Mereka tercenung dan miris
Melihat kau menebangi rumah mereka
Membredel gunung lembah dan riam

Jika kau manusia yang berhatinurani kau akan tahu
Mereka berpuluh tahun hidup
Berumah ranggas
Bergunung berlembah beriam lengang

Jika kau manusia yang berprikemanusiaan
Maka kau tak akan
Memburu mereka
Menculik mereka

Tetapi kau manusia yang paling hina
Karena tak pernah tahu
Mereka adalah mascot negeri ini

Bbaru,2007

**** bakantan = sejenis kera berhidung panjang
lambang fauna Kalimantan Selatn


Saékong Bakantan Bini

Saékor bakantan bini
Di sasala jaruji wasi matanya luka
Manjanaki kawankawannya di batubatu di munggumunggu
Manjanakinya lawan muhamuha sayung

Saékong bakantan bini
Mamaluk pisit anaknya nang manyambunyiakan muhanya
ka awahnya
lantaran takutan kada sakira


Saékong bakantan bini
Tamsil kuitan nang paling kuitan
Waktu urangurang itu manggariti
Paharatan wan kawanannya bukahan manyalamatakan diri
Anaknya talapas matan géndongannya lalu gugur ka tanah
Lalu babulik maambili anaknya
Tahutahu jaring manangkapnya

Saékong bakantan bini
Anaknya bapiruhut di awaknya
Matanya luka
Meitihi banuanya nang sasain jauh
Waktu kurungan itu dibawa orang

Saékong bakantan bini
Di sasala jaruji wasi
Banyumata darah titik
Gugur kasisigan anaknya

Bbaru, 2007

Indonesianya :

Seekor Bakantan Betina

Seekor bakantan betina
Di balik jeruji besi matanya luka
Menatatap kawankawannya di batubatu dan bukitbukit
Menatapnya dengan wajahwajah miris

Seekor bakantan betina
Memeluk erat anaknya yang membenamkan wajahnya
ketubuhnya
lantaran takut yang sangat menikamnya

Seekor bakantan betina
Sosok ibu yang teramat ibu
Ketika orangorang itu memburu
Sedang bersama kawankawanannya berlarian panik menyelamatkan diri
Anaknya terlepas dari gendongannya dan jatuh ke tanah
Sang ibu kembali mengambil anaknya
Tibatiba jaring menyergapnya

Seekor bakantan betina
Anaknya melekat erat di tubuhnya
Matanya luka
Menatap habitatnya yang semakin jauh
Ketika kerangkeng itu dibawa pergi

Seekor bakantan betina
Di balik jeruji besi
Airmata darah titik
Jatuh keisak anaknya

Bbaru, 2007